Hoppa till sidans innehåll

Säkerhet


Följande information och regler är hämtade ur KSS styrande dokument "Information och regler" där komplett information kan inhämtas.

 

 

Hjärtstartare
Vid kranplan på väggen mot mastförvaringen finns en hjärtstartare placerad. Den är självinstruerande och halvautomatisk med tydligt illustrerade anvisningar och en röst som talar om hur du ska göra. En hjärtstartare som användas inom de första tre minuterna efter ett hjärtstopp innebär att upp till 70 % överlever. Hjärtstartaren från Nabben finns förvarad i klubbhuset under vintersäsongen.

 

Förvaring av brandfarliga gaser och vätskor
Det är inte tillåtet att stadigvarande förvara acetylen- och syrgasflaskor inom hamnområdet.Förvaring av brandfarliga gaser och vätskor utöver det som normalt finns i båten ska undvikas så långt som möjligt.

 

Heta arbeten
Heta arbeten är arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor, vilket medför en stor brandrisk. För att minska risken får heta arbeten endast utföras på anvisad plats utomhus. Kontakta brandskyddsansvarig (se lista anslagen i klubbhuset) om du är osäker.

 

Elsäkerhet
Vid användning av lösa kablar för anslutning till båt eller maskiner finns risk för överhettning och kortslutning som kan få omfattande följder. Det är viktigt att försäkra sig om att kablarna är godkända för utomhusbruk (IP44), är oskadade och har tilläcklig kabelarea (3x1,5 mm2) i förhållande till längden. Använd gärna portabel jordfelsbrytare (IP44) för ökad säkerhet. Det bör undvikas att kabeln dras så att den kan skadas samt är inkopplad under längre tid än som behövs.

 

Besiktningar
Säkerhetsbesiktningar av gemensamma anläggningar inom hamnområdet genomförs regelbundet eller när det finns särskilt behov. Berörda medlemmar kontaktas om eventuella brister och när dessa senast skall ha åtgärdats. Medlem som upptäcker brister eller felaktigheter kan anmäla det till hamnsektionen, This is a mailto link eller via brevlådan.

 

Tunga lyft
Sjösättning och upptagning av båtar liksom på- och avmastning är arbeten som bör utföras med stor försiktighet och säkerhet. Ett säkerhetsområde i anslutning till arbetet ska vara avspärrat vid gemensam sjösättning och upptagning. Endast personer som har arbetsuppgifter får vistas innanför avspärrningen. Ansvarig kranförare ser till att avspärrningarna placeras ut och respekteras. 
Uppdaterad: 27 JAN 2018 16:22
Skribent: Thomas Gustafsson

 

   KSS på facebook  
   Parasegling på facebook  

   Forum 

 

 Väderprognoser

  Vinduppgifter i realtid

 Vattenstånd i Vänern

Annonser

Postadress:
Karlstads Segelsällskap - Segling
Kanikenäset 31
65226 Karlstad

Kontakt:
Tel: 054-219660
E-post: This is a mailto link

Se all info